موسسه اعزام دانشجو- موارد ممنوعه در روسیه -go2tr
russia
کشور روسیه

موارد ممنوعه در روسیه

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو- موارد ممنوعه در روسیه -go2tr

طبق قوانین فدراسیون روسیه، بردن بیش از دو حیوان به این کشور ممنوع است (در ضمن برای وارد کردن یک یا دو حیوان به خاک روسیه، داشتن گذرنامه بین المللی دامپزشکی ضروری است).