موسسه اعزام دانشجو- تشابهات قوانین روسیه با ایران - go2tr
russia
کشور روسیه

تشابهات قوانین روسیه با ایران

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو- تشابهات قوانین روسیه با ایران - go2tr

از جمله تشابهات ایران و روسیه هم­نظری و همدستی این دو کشور علیه تروریسم است.

با وجود اینکه ایران یک کشور اسلامی است، با دشمنان روسیه چون عربستان که مدعی مسلمانی است مخالف است و قوانین ایران در مورد اختلافات این دو کشور شبیه قوانین روسیه است.