موسسه اعزام دانشجو-خدمات بانکی و مالی برای دانشجویان در روسیه- go2tr
russia
کشور روسیه

خدمات بانکی و مالی برای دانشجویان در روسیه

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو-خدمات بانکی و مالی برای دانشجویان در روسیه- go2tr

برای انجام تراکنش‌های بانکی لازم است پیش از سفر به روسیه از نحوه‌ی تراکنش‌های بین‌المللی مطلع شوید. احتمالا لازم است در یکی از بانک‌های روسیه افتتاح حساب کنید و تراکنش‌های بین‌المللی خود را به صورت اینترنتی یا حضور انجام دهید.

همچنین با مشغول شدن به کار دانشجویی، نیاز به حسابی دارید که دستمزدتان واریز شود. 

پس از گذشت زمان و آشنا شدن با شرایط زندگی در روسیه می‌توانید از نحوه‌ی انجام خدمات بانکی و مالی در روسیه مطلع شوید.

ممکن است بانک‌های داخل کشور نیز خدماتی خاص برای برقراری ارتباط مالی با کشورهای دیگر ارائه دهند. برای مثال سامانه‌ی پی پول، سامانه‌ای است که برای انجام تراکنش‌های بانکی بین دو واحد پولی مختلف طراحی شده است. می‌توانید از بانک حساب خود نیز در این مورد راهنمایی بگیرید.

مطالب مرتبط