موسسه اعزام دانشجو- خدمات بانکی و مالی برای گردشگران در روسیه - go2tr
russia
کشور روسیه

خدمات بانکی و مالی برای گردشگران در روسیه

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو- خدمات بانکی و مالی برای گردشگران در روسیه - go2tr

کارت‌های رایج در روسیه عبارتند از:

American Express، Visa، MasterCard و Eurocar

 . این کارت‌های اعتباری تقریبا در تمام هتل‌های روسیه و بسیاری از رستوران‌ها قابل قبول است، اما بسیاری از موزه‌ها و ایستگاه‌های قطار، فقط پول نقد را دریافت می‌کنند.  اعتباری، یک راه امن برای حمل پول هستند.

مطالب مرتبط