موسسه اعزام دانشجو- خطرات احتمالی برای گردشگران در روسیه - go2tr
russia
کشور روسیه

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو- خطرات احتمالی برای گردشگران در روسیه - go2tr

به طور کلی، بازدید از روسیه برای گردشگران ایمن است، به خصوص اگر در سفر به روسیه شما به عنوان توریست به شهرهای بزرگ آن (مانند مسکو، سنت پترزبورگ، ولادی وستوک و غیره) سفر می‌کنید. اگر مسیر گردش به نواحی سیبری یا Trans Siberian را نیز انجام می‌دهید، سفر امنی خواهید داشت. با این حال، تعدادی مناطق خطرناک در روسیه وجود دارد، به طور مثال سفر به نواحی مرزی با اوکراین به گردشگران توصیه نمی‌شود.