موسسه اعزام دانشجو-مهاجرت از طریق تولد به ترکیه-go2tr
turkey
کشور ترکیه

مهاجرت از طریق تولد به ترکیه

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو-مهاجرت از طریق تولد به ترکیه-go2tr

می‌دانیم که در زمینه مهاجرت از طریق تولد دو سیستم خون و خاک مطرح است که نیاز است هر یک به طور دقیق مورد بررسی قرار بگیرد. در سیستم خاک، تنها تولد فرد در خاک کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و تابعیت پدر و مادر وی اهمیتی ندارد، در سیستم خون آنچه مهم است تابعیت پدر و مادر فرزند است.

 فرزندی که در خاک کشور ترکیه متولد می‌شود، تنها از طریق پدر و مادر خود که تابع این کشور هستند، می‌تواند اقامت ترکیه را اخذ نماید. بنابراین اگر فرزند در خاک این کشور به دنیا آید اما پدر و مادر وی اقامت این کشور را نداشته باشند، برای فرزند تبعه ترکیه زده نخواهد شد.

متوجه شدیم که در کشور ترکیه سیستم خون حاکم است. فرزندی که داخل و یا خارج از ترکیه متولد شود در صورتی که پدر و مادر وی ترکیه‌ای باشند، اقامت کشور ترکیه صادر می‌شود. برای اخذ اقامت دائم، فرد باید 5 سال در این کشور بیمه و مالیات پرداخت نماید. در خصوص مهاجرت به ترکیه از طریق تولد، یک سری تبصره‌ها نیز دیده می‌شود. به عنوان مثال اگر والدین فرزند متولد شده، تابعیت نداشته باشند در صورتی که فرزند در خاک کشور ترکیه به دنیا آید، می‌بایست درخواست اقامت این کشور برای فرزند به اداره مربوطه ارسال شود و نظر نهایی نیز متغیر خواهد بود.

در صورتی که یکی از پدر و مادر تبعه ترکیه باشند نیز فرزند می‌تواند اقامت این کشور را اخذ نمایند. فرزندی که اقامت ترکیه را اخذ می‌کند، از حقوق شهروندی این کشور برخوردار خواهد بود.


مطالب مرتبط