موسسه اعزام دانشجو-اقتصاد و منابع مالی و در آمدی کشور ترکیه-go2tr
turkey
کشور ترکیه

اقتصاد و منابع مالی و درآمدی ترکیه

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو-اقتصاد و منابع مالی و در آمدی کشور ترکیه-go2tr

اقتصاد کشور ترکیه بر پایه‌ی چند فعالیت مهم و حیاتی استوار است. صنعت کشاورزی از یک سو و صنعت توریسم و گردشگری از سوی دیگر، دو محور اصلی هستند که ارزش و اقتدار اقتصاد ترکیه را تحت کنترل دارند. صنعت و دانشگاه در این کشور، ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و به همین دلیل است که بخش عظیمی از صنایع آن پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند از طرفی مزایای این ارتباط قوی برای دانشجویانی که مشغول به تحصیل در ترکیه هستند چشم انداز روشن شغلی بعد از فارغ التحصیلی می باشد. بر اساس آخرین آماری که در سال 2005 از رشد اقتصادی این کشور ثبت شده است، نرخ رشد با عددی معادل 8% همراه بوده است. واحد پول کشور ترکیه، لیره ترکیه است که بر اساس ارز جهانی، دلار آمریکا تعیین می‌گردد.

 به دلیل تحریم‌ها و مسائل سیاسی که میان آمریکا، ترکیه و ایران در سال‌های اخیر رخ داده است، قیمت ارز ترکیه دچار تحولات زیادی گشته و به این ترتیب، اقتصاد را نیز تحت تأثیر قرار داده است. یک دلار آمریکا برابر با 8/4 لیره ترکیه محاسبه می‌شود. با گسترش توریسم و گردشگری در تمام شهرهای ترکیه، صنعت بانکداری، هتلداری و حمل و نقل مهم‌ترین نقش را در ارتقای اقتصاد ترکیه ایفا می‌کنند. به همین دلیل کنترل ارز این کشور، آسان‌تر بوده و به عنوان یک راه ارتباطی میان اروپا و آسیای شرقی قلمداد می‌شود.

مطالب مرتبط