موسسه اعزام دانشجو-میانگین درآمد در ترکیه-go2tr
turkey
کشور ترکیه

میانگین درآمد در ترکیه

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو-میانگین درآمد در ترکیه-go2tr

میانگین درآمد در هر کشور، سنجشی برای رفاه مالی مردمان آن کشور است. منظور از میانگین درآمد، قدرت خرید مردم یک کشور در قبال رفع ضروریات زندگی است. بر این اساس آمار به دست آمده نشان می­دهد که میانگین درآمد در ترکیه 2000 لیر در ماه است. که با احتساب شرایط زندگی در ترکیه، درامدی مطلوب است.

مطالب مرتبط