موسسه اعزام دانشجو-خطرات احتمالی برای افراد مقیم کشور ترکیه-go2tr
turkey
کشور ترکیه

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو-خطرات احتمالی برای افراد مقیم کشور ترکیه-go2tr

اطلاع داشتن از خطرات احتمالی اقامت در یک کشور خاص از ضروریات سفر به آن کشور به شمار می‌رود. کشور ترکیه علی­رغم داشتن امنیت بالا از وجود کلاهبردارها، جیب­برها و آدم دزدها در امان نیست. عدم داشتن اطلاعات کافی و آشنا نبودن با رسم و رسوم رایج در این کشور می‌تواند باعث افتادن در دام افراد کلاهبردار و سودجو شود.

بسیاری از ایرانیانی که به عنوان کارگر ساده در استانبول مشغول کار می‌شوند در معرض خطر کارفرمایان کلاهبردار ترکیه هستند. ممکن است پس از مدتی کارفرما یا حتی دیگران سر آن‌ها را کلاه گذاشته و به جز ضرر، هیچ نتیجه دیگری عایدشان نشود.