موسسه اعزام دانشجو-بیماری ها و واکسن های مورد نیاز قبل از سفر به ترکیه-go2tr
turkey
کشور ترکیه

بیماری ها و واکسن های مورد نیاز قبل از سفر به ترکیه

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو-بیماری ها و واکسن های مورد نیاز قبل از سفر به ترکیه-go2tr

اصولا گردشگران بایستی قبل از سفر به هر کشوری، از مقامات ذیصلاح بهداشت و درمان در ایران جویا شوند که اگر بیماری خاصی در کشوری که قصد سفر به آن را دارند، شیوع پیدا کرده است، باید نسبت به آن واکسینه شوند. در حال حاضر بیماری خاصی برای سفر به ترکیه اعلام نشده است. بعضی واکسن ها هستند که به طور عموم پیشنهاد می‌شود که قبل از سفرهای آسیایی نسبت به آن واکسینه شوند، از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:
 

واکسن حصبه:

حصبه یک بیماری عفونی معمول در کشورهای در حال توسعه است. توصیه می‌شود که نسبت به این بیماری حداقل یک یا دو هفته قبل از مسافرت واکسینه گردند. اگر کسی قبلا واکسن زده، باید برای واکسن دوباره سوال کند.


واکسن هپاتیت:

استفاده از غذا یا آب ناسالم در سفر می‌تواند باعث انتشار بیماری‌هایی مانند هپاتیت A شود. این بیماری باعث التهابات کبد می‌شود و در کشورهای در حال توسعه دیده می‌شود. در صورت تمایل با مرکز بهداشت مربوطه مشاوره شود.


مطالب مرتبط