موسسه اعزام دانشجو-آب و هوای ترکیه-go2tr
turkey
کشور ترکیه

آب و هوای ترکیه

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو-آب و هوای ترکیه-go2tr

آب و هواي تركيه

تركيه كشوري است در غرب آسيا و يكي از 17 كشور منطقه خاورميانه است. جغرافياي خاورميانه در بيشتر مناطق بياباني و علفزار است؛ براي مثال عليرغم تنوع مناطق آب و هوايي در كشور ايران، بخش عمده‌اي از اين سرزمين وسيع، كويري است. كشورهاي حوزه خليج فارس و عربستان و عراق نيز اغلب خشك و بي‌آب و علف هستند؛ با اين حال تركيه كشوري استثنايي به لحاظ پوشش گياهي و آب و هواست. مجاورت سه درياي مرمره، درياي اژه و درياي مديترانه با مرزهاي تركيه، اثر شگرفي بر اقليم اين سرزمين داشته است. رطوبت برخاسته از آب دريا، خاك نواحي آناتولي را حاصلخيز نموده و «سبزدشت كوهستاني آناتولي شرقي» را براي بخش آسيايي اين كشور فراهم نموده است. اين سبزدشت، بخشي از اكوسيستم «چمنزارها، گرم‌دشت‌ها و درختچه‌زارهاي معتدله» است. اقليم اين سبزدشت از نوع معتدل است و بين نيمه‌خشك و نيمه‌مرطوب در نوسان است. دماي چنين مناطقي در تابستان‌ها داغ است و در زمستان‌ها، يخبندان. خاكي حاصلخيز و مملو از مواد معدني و مغذي دارد. گياهان اين منطقه اغلب از گونه گندمي و درخت و درختچه است و جانوران آن بزرگ و شامل پستانداران چرنده،‌ انواع پرندگان و خزندگان است.

دستيابي به زمين‌هاي مرغوب و حاصلخيز اين كشور باعث شده تركيه از ديرباز مورد توجه حكومت‌ها باشد.

مناطق آب و هوايي تركيه

كشور تركيه از لحاظ شرايط اقليمي داراي 7 منطقه است؛ ساحل درياي سياه، آناتولي شرقي، جنوب شرقي آناتولي، آناتولي مركزي، ساحل درياي سياه،‌ مديترانه و اژه. هر كدام از اين مناطق نيز آب و هواي متفاوتي دارند كه متأثر از ميزان نزديكي آن به دريا و اقيانوس يا كوه است. در يك تقسيم‌بندي كلي مي‌توان گفت؛ آب و هواي مديترانه‌اي مربوط به سواحل درياي اژه و مديترانه است كه تابستان گرم و زمستان مرطوب را به همراه دارد. نواحي شرقي اين كشور مناطق كوهستاني است و تابستان‌هايي گرم و زمستان‌هايي برفي و بسيار سرد را به همراه دارد. قسمت مركزي اين كشور نيز شامل فلات آناتولي است كه داراي بارندگي و زمستان‌هاي بسيار سرد است.

فصل‌هاي تركيه

فصل بهار فصلي مناسب براي گردشگري طبيعت در تركيه است؛ ماه‌هاي مارس، آوريل و مي؛ ماه‌هاي فصل بهار در اين منطقه به شمار مي‌روند. سرتاسر كشور دماي متوسط و روزهايي طولاني را در فصل بهار تجربه مي‌كنند.

فصل تابستان كه شامل ماه‌هاي ژوئن، جولاي و آگوست مي‌شود، فصلي داغ است و مناسب براي ورزش‌ها و تفريحات آبي. سواحل آبي تركيه در فصل تابستان، پذيراي سيلي از گردشگران است. دماي هوا در فصل تابستان در 5 منطقه از مناطق هفت‌گانه تركيه، بسيار گرم است. بازار رستوران‌هاي ساحلي، حمام آفتاب، غواصي و تراس‌هاي باغ تابستاني اين كشور در فصل تابستان بسيار گرم و داغ است.

فصل پاييز نيز شامل ماه‌هاي سپتامبر، اكتبر و نوامبر است؛ اين فصل نيز فصلي مناسب جهت تورهاي گردشگري است. آب و هواي تركيه در اين فصل بسيار مطبوع و ملايم است.

در فصل زمستان نيز كه ماه‌هاي دسامبر، ژانويه و فوريه را شامل مي‌شود؛ هواي باراني و برفي، امكان ورزش‌ها و تفريحات زمستاني مانند اسكي را فراهم مي‌كند.

مطالب مرتبط