x
مشاوره رایگان:021 43000 021
موسسه اعزام دانشجو-مهاجرت پناهندگی به آمریکا- go2tr

مهاجرت پناهندگی به آمریکا

موسسه اعزام دانشجو-مهاجرت پناهندگی به آمریکا- go2tr

ما هیچ تشویقی در زمینه مهاجرت به آمریکا از طریق پناهندگی نمی کنیم و اطلاعاتی که در این بخش در اختیار شما قرار می گیرد صرفاً برای اطلاعات بیشتر بوده و هرگز نمی تواند روش پناهندگی را یک انتخاب درستی برای مهاجرت در نظر گرفت. مهاجرت به آمریکا از طریق پناهندگی مخصوص افرادی است که به دلایلی ویژه ، مانند اعتقادی، دینی، نژادی و ملیتی در کشور خود محاکمه شده اند و یا در صورت بازگشت به کشور خود قطعاً در خطر جانی و مالی هستند و مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. این افراد می توانند دلایل و مدارک محکمی ارائه دهند و از دولت آمریکا بخواهند که در این مسیر به آنها کمک نماید. فردی که وارد خاک آمریکا می شود تا یک سال فرصت دارد که برای پناهندگی این کشور اقدام نماید. عموماً پس از اینکه درخواست صورت گرفت شخص می بایست برای مصاحبه حضوری آماده شود. در واقع شرایط و دلایل و مدارک فرد به صورت حضوری مورد ارزیابی قرار می گیرد، پنج ماه پس از اقدام برای پناهندگی در صورتی که جواب دریافت نشد، شخص از دولت آمریکا اجازه کار می خواهد تا بتواند از پس هزینه های خود برآید. در صورتی که شخص اصلی بتواند پناهندگی را دریافت نماید می تواند برای همسر و فرزندان کمتر از 21 سال خود برای ورود به این کشور درخواست دهد. عموماً پس از یک سال از پذیرفته شدن درخواست پناهندگی، شخص می تواند تقاضای گرین کارت داشته باشد. در نظر داشته باشید که اگر فرد پس از دریافت پناهندگی آمریکا، به کشور خود باز گردد از سوی دولت این کشور مورد بازخواست قرار می گیرد و سبب می شود که گرین کارت فرد از دست برود. پناهندگی به آمریکا یک روش پیچیده است.