x
مشاوره رایگان:021 43000 021
موسسه اعزام دانشجو- مهاجرپذیری آمریکا - go2tr

مهاجرپذیری آمریکا

موسسه اعزام دانشجو- مهاجرپذیری آمریکا - go2tr

آمریکا از دسته کشورهایی است که از هر جای دنیا مهاجر می پذیرد، این کشور پهناور هر ساله هزاران نفر را به عنوان مهاجر پذیرفته و تنوع فرهنگی در آمریکا بسیار زیاد است. در سال های اخیر مهاجرت از ایران به آمریکا کمی دشوارتر از سال های خیلی قبل است و این روال به دلیل موضوعات سیاسی و اجتماعی صورت گرفته است اما در سال 2018 به نسبت سه سال پیش نسبت مهاجرت به آمریکا بیشتر شده است. آمارها نشان می دهد که هر ساله به تعداد مهاجران آن کشور افزوده می شود. شرایط خوب زندگی، کیفیت و امکانات عالی، شرایط بی نظیر و ... سبب شده است که افراد، کشور آمریکا را گزینه خوبی برای مهاجرت و زندگی بدانند، این روال این روزها بهتر از سال های گذشته دیده شده است. آمارها نشان می دهد که در حال حاضر به میزان یک میلیون و دویست هزار مهاجر به تاریخ 2018 در این کشور حضور دارند و البته در وضعیت تابعیت دائم قرار گرفته اند. اینطور که مشخص است به ازای هر صد هزار نفر آمریکایی ، 400 نفر مهاجر هستند که رقم قابل توجهی است. دسته بندی در زمینه بیشترین تعداد مهاجران به کشور آمریکا در بخش بعد در نظر گرفته ایم تا مشخص شود بیشتر از کدام کشورها ، مهاجرت به آمریکا صورت گرفته است.