x
مشاوره رایگان:021 43000 021
موسسه اعزام دانشجو- ثبت شرکت در آمریکا - go2tr
usa
کشور آمریکا

ثبت شرکت در آمریکا

موسسه اعزام دانشجو- ثبت شرکت در آمریکا - go2tr

شما برای ثبت شرکت در کشور آمریکا باید در ابتدا نام شرکت را انتخاب نمایید، نام انتخابی باید با فعالیت شرکت سازگار باشد. نام باید دارای معنی بوده و غیر تکراری باشد. عامل ثبت شرکت مرحله دوم است. عامل ثبت شرکت فرد با شرکتی است که باید آدرس درست از تشیکلات در طول دوره کسب و کار داشته باشد. در این روال امضا و اسنادی موجود است که می تواند مورد تأیید مقام حقوقی باشد. هزینه ثبت شرکت در طول سال 99 دلار است و در وضعیت تضمین قرار دارد. سپس نوبت به ارائه اسامی و آدرس افراد است. شماره شناسایی متقاضیان از دیگر بخش های مهم محسوب می شود. افراد باید حساب بانکی باز کنند. کاریابی در کشور آمریکا سخت است اما ثبت شرکت یک انتخاب خوب است.
 افراد باید شماره امنیتی اجتماعی و شماره شناسایی پرداخت مالیات داشته باشند، این روال بسیار مهم است. گواهی احراز هویت از دیگر مواردی است که باید به طور دقیق ارسال شود.
 مدارک لازم برای ثبت شرکت در کشور آمریکا اسکن پاسپورت تمامی سهامداران و 
ارائه ترجمه رسمی از یک قبض رسمی است. مزایای ثبت شرکت در کشور آمریکااین است که در برخی از ایالت ها فقط نیاز به یک نفر است و در برخی از ایالت ها به 3 نفر نیاز است. مدیران شرکت می توانند سهامدار نباشند. در برخی از ایالت ها روال مالیات بر درآمدی وجود ندارد. در برخی از ایالت ها نیاز به سرمایه اولیه ندارند. نیازی نیست که سهامداران با رئیس ارتباط داشته باشند. شرایط زندگی در کشور آمریکا به طور روتین تغییر می کند.
 
 

مطالب مرتبط