x
مشاوره رایگان:021 43000 021
موسسه اعزام دانشجو- فرهنگ آمریکا - go2tr

فرهنگ آمریکا

موسسه اعزام دانشجو- فرهنگ آمریکا - go2tr

فردگرایی در کشور آمریکا یک فرهنگ بسیار مهم است. در واقع در این کشور به اولویت فردگرایی اعتقاد زیادی وجود دارد. آمریکایی ها بر اساس رفتار و دستاوردهای خود مورد ارزیابی قرار می گیرند در این کشور به گروه های قومی و مذهبی و و نوع نژاد افراد هیچ تفاوتی قائل نمی شود و به طور کلی آزادی ها در وضعیت کل دیده می شود.
 آمریکایی ها به نظام اقتصادی بسیار اعتقاد دارند. در این کشور سرمایه گذاری های فردی به جای خانوادگی صورت می گیرد. افراد سرمایه گذار در کشور آمریکا از ارزش و احترام بالایی برخوردار هستند، اما به طور کلی نظام قضاوتی در این کشور دیده نمی شود.
 مدرنیتگی بخش مهمی از زندگی مردم کشور آمریکا است این افراد سنت های قدیمی را تبدیل به روال نو کرده اند. آنها بین گذر زمان و همینطور آنچه به دست می آورند برنامه ریزی درستی دارند و سعی می کنند در سبک زندگی خود بسیار به روز باشند. در برخی از مناطق این کشور هنوز هم جشن های سنتی دیده می شود.
 مذهب گرایی در کشور آمریکا وجود دارد به این معنی که مردم این کشور به وجود خدا اعتقاد دارند. اینکه مردم این کشور خدا را رد می کنند یک شایعه است. نوع دین و مذهب و روش های دینی در کشور آمریکا بسیار متفاوت از سایر بخش ها است. تفاوت های زیادی بین ایالت های مختلف این کشور دیده می شود. وجه اشتراک مردم به طور کلی در اعتقاد به خدا است.
 مردم این کشور به برندهای مشهور بسیار علاقه دارند به طوری که کالاهایی که از مارک خاصی هستند در کشور آمریکا از ارزش بالایی برخوردار بوده و عموماً هزینه زیادی برای آن می شود. در این کشور اعتقاد به مد و مدگرایی وجود دارد.
 اغلب مردم کشور آمریکا یک زبانی هستند و از زبان انگلیسی صحبت می کنند، این زبان به عنوان یک زبان رسمی در همه ادارات و مدارس دیده می شود.