x
مشاوره رایگان:021 43000 021
موسسه اعزام دانشجو- موارد ممنوعه در آمریکا - go2tr

موارد ممنوعه در آمریکا

موسسه اعزام دانشجو- موارد ممنوعه در آمریکا - go2tr

در زمان کار باید بسیار جدی باشید، هر نوع شوخی و یا فضای غیر کاری در کشور آمریکا مشکل ساز است.
 برای ارتباط با مردم در کشور آمریکا نباید صمیمیت خود را زیاد نشان دهید.
 در این کشور توهین به مذهب و دین هر شخص یک جرم محسوب می شود.
 هر نوع آزار و اذیت به کودکان مشکل ساز است و پیگرد قانونی دارد.
 مردم کشور آمریکا به طور کلی سعی می کنند به آرامی غذا بخورند بنابراین سرعت در زمان صرف غذا در این کشور صورت خوبی ندارد.
 افراد در کشور آمریکا بدون مجوز کار نمی توانند کار کنند 

( منظور از افراد، کسانی که اتباع این کشور نیستند)
 هیچ نوع ممنوعیتی در زمینه پوشش در کشور آمریکا وجود ندارد و هر نوع ممنوعیت جرم محسوب می شود، مردم آزاد به انتخاب لباس خود هستند.