x
مشاوره مهاجرت:02143000021
خطرات احتمالی برای افراد مقیم آمریکا | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

خطرات احتمالی برای افراد مقیم آمریکا

خطرات احتمالی برای افراد مقیم آمریکا | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

امنیت کشور آمریکا در وضعیت کنترل شده قرار دارد، میزان جرم در این کشور کمتر از قبل است، اما هنوز دزدی های کوچک در کشور آمریکا بسیار دیده می‌شود. بهتر است در فضای شلوغ سعی کنید کیف و یا جیب خود را محافظت نمایید. مردم آمریکا سعی می کنند از ساده ترین روش ها برای ارتباط با شما استفاده نمایند پس بهتر است تا زمانی که به فردی اعتماد ندارید با او صمیمی نشوید.