x
مشاوره مهاجرت:02143000021
تشابهات فرهنگی آمریکا با ایران | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

تشابهات فرهنگی آمریکا با ایران

تشابهات فرهنگی آمریکا با ایران | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

ساعت کاری در کشور آمریکا مانند ایران از 9 صبح الی 5 عصر اعلام شده است که با توجه به روال کاری این تایم تغییر می کند. حجم کار در کشور آمریکا بیشتر از ایران است و به طور کلی افراد به کار زیاد بسیار علاقه دارند، درآمد به دست آمده از این تایم کاری در کشور آمریکا 35 درصد از ایران بیشتر است. مردم کشور آمریکا زمان بسیار مشخص و برنامه ریزی شده ای برای تفریح دارند به طوریکه بخش مهمی از هزینه زندگی آنها مربوط به تفریحات است. میزان استرس زندگی در کشور آمریکا به نسبت ایران کمتر و دلیل رفاه بیشتر درآمدزایی است، مردم خوش اخلاق تر هستند اما میزان سختگیری های قانونی در کشور آمریکا نیز زیاد است.
 مردم کشور آمریکا وعده ناهار را جدی نمی دانند و سعی می کنند صبحانه خوبی داشته باشند و سپس یک وعده عصرانه برای خود در نظر می گیرند، این روال در ایران کمتر دیده می شود و ایرانیان تایم نیم ساعت الی یک ساعت را برای ناهار در نظر می گیرند.
 مردم کشور آمریکا مانند مردم ایران زمان خوبی را برای تعامل با خانواده سپری می کنند و سعی می کنند آغاز سال نو و همینطور اعیاد و جشن ها را در کنار خانواده خود باشند. استراحت های کوتاه مدت 15 دقیقه ای کشور آمریکا بسیار رایج است به طوریکه افراد سعی می کنند این دوره را ساده تر دنبال نمایند. فعالیت در کشور آمریکا به طور روتین صورت می گیرد و الگوهای عامه پسندی در این زمینه دیده می شود به طوریکه به هیچ عنوان از کیفیت فعالیت کاسته نمی شود. مردم کشور آمریکا خستگی کمتری به نسبت ایرانیان دارند و نرخ افسردگی در این کشور نیز کم است.