x
مشاوره مهاجرت گوتو تی آر
مشاوره مهاجرت: 02143000021

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در فرانسه

تحصیل در رشته‌های پزشکی و اعتبار مدرک رشته‌های پزشکی، پرستاری، دندانپزشکی و... بیش از سایر رشته ها مورد اهمیت است. معمولاً دانشجویانی که خارج از کشور مدرک خود را گرفته‌اند، باید پس از بازگشت واحدهایی را نیز در دانشگاه‌های ایران سپری کنند تا بتوانند مجوز کار و طبابت بگیرند و مدرکشان در ایران معتبر شود. فرانسه از معدود کشورهایی است که کلیه‌ی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز آموزشی مورد تأیید وزارت و فرهنگ آموزش عالی آن، به تأیید وزارت بهداشت ایران رسیده است. این امر نشان از کیفیت بالای سطح علمی و آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز آموزش عالی این کشور دارد.

پیشنهادها

مشاهده همه پیشنهادها
مشاوره دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در فرانسه
آخرین ویرایش: 2019-01-18 10:03:48 875