موسسه اعزام دانشجو- دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در ترکیه - go2tr
turkey
کشور ترکیه

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در ترکیه

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو- دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در ترکیه - go2tr

بسیاری از دانشجویان صرفا برای بازار کار رشته‌های علوم پزشکی در ایران به تحصیل در خارج از کشور می‌پردازند و قصد بازگشت حتمی دارند تا پس از فارغ التحصیلی در ایران مشغول به کار شوند.

تعداد دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت برای تحصیل در ترکیه در سال 2020- به 7 دانشگاه محدود می‌شود و صاحبان مدارک از این دانشگاه‌ها در ایران می‌توانند مجوز کار دریافت کنند و شاغل شوند. در ادامه لیستی از نام‌های این 7 دانشگاه برای شما ارائه خواهیم داد:

  • دانشگاه کوچ
  • دانشگاه حاجت تپه
  • دانشگاه استانبول
  • دانشگاه آنکارا
  • دانشگاه آژه
  • دانشگاه آتاتورک
  • دانشگاه یدی تپه (فقط دندانپزشکی)