x
مشاوره مهاجرت: 02143000021
دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در ترکیه | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در ترکیه

بسیاری از دانشجویان صرفا برای بازار کار رشته‌های علوم پزشکی در ایران به تحصیل در خارج از کشور می‌پردازند و قصد بازگشت حتمی دارند تا پس از فارغ التحصیلی در ایران مشغول به کار شوند.

تعداد دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت برای تحصیل در ترکیه در سال 2020- به 7 دانشگاه محدود می‌شود و صاحبان مدارک از این دانشگاه‌ها در ایران می‌توانند مجوز کار دریافت کنند و شاغل شوند. در ادامه لیستی از نام‌های این 7 دانشگاه برای شما ارائه خواهیم داد:

  • دانشگاه کوچ
  • دانشگاه حاجت تپه
  • دانشگاه استانبول
  • دانشگاه آنکارا
  • دانشگاه آژه
  • دانشگاه آتاتورک
  • دانشگاه یدی تپه (فقط دندانپزشکی)

مشاوره دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در ترکیه