x
مشاوره مهاجرت گوتو تی آر
مشاوره مهاجرت: 02143000021
دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در استرالیا | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در استرالیا

دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت در استرالیا نیز در لیستی ارائه شده‌‌اند. پزشکی در استرالیا از رونق خوبی برخوردار است و پزشکانی که در این کشور تربیت می‌شوند از اعتبار خوبی در سطح بین‌الملل برخوردارند. به همین دلیل بسیاری از دانشگاه‌های موجود در استرالیا توسط وزارت بهداشت ایران تأیید شده‌اند. 

لیست دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت در استرالیا که تعداد آن‌های بیست و پنج دانشگاه می‌باشد، به شرح زیر است:

 • Australian National University
 • Charles Darwin University
 • Curtin University
 • Edith Cowan University
 • Flinders University
 • James Cook University
 • Macquarie University
 • Monash University
 • University of Adelaide
 • University of Melbourne
 • University of New South Wales
 • University of Newcastle
 • University of Queensland
 • University of Sydney
 • University of Tasmania
 • University of Wollongong
 • Western Sydney University
 • Deakin University
 • Grififith University
 • La Trobe University
 • University of South Australia
 • Bond University
 • Murdoch University
 • University of Western Australia

پیشنهادات

مشاهده همه پیشنهادها برای کشور استرالیا
مشاوره دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در استرالیا