x
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت گوتو تی آر
مشاوره مهاجرت: 02143000021

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در استرالیا

دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت در استرالیا نیز در لیستی ارائه شده‌‌اند. پزشکی در استرالیا از رونق خوبی برخوردار است و پزشکانی که در این کشور تربیت می‌شوند از اعتبار خوبی در سطح بین‌الملل برخوردارند. به همین دلیل بسیاری از دانشگاه‌های موجود در استرالیا توسط وزارت بهداشت ایران تأیید شده‌اند. 

لیست دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت در استرالیا که تعداد آن‌های بیست و پنج دانشگاه می‌باشد، به شرح زیر است:

مشاوره دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در استرالیا
آخرین ویرایش: 2020-05-13 20:24:25 735

پیشنهادها

مشاهده همه پیشنهادها