امتیاز مهاجرت به استرالیا

امتیاز مهاجرت به استرالیا
زمان مطالعه: 6 دقیقه

آخرین به‌روزسانی در 4 تیر 1400 توسط خاطره محمدی

مقدمه

کشور استرالیا جز کشورهایی است که دارای آب و هوایی بکر و موقعیت جغرافیایی عالی برای زندگی است. لازم به ذکر است که کشور استرالیا در حال حاضر با کشورهای پیشرفته در حال رقابت است، و هم‌چنین از نظر اقتصاد و رفاه مالی جز مرفه‌ترین کشورهای جهان است. به همین دلیل است که سالانه افراد زیادی قصد دارند اقامت کشور استرالیا را به دست بیاورند. و به همین منظور دولت استرالیا در نظر دارد که افراد متقاضی را با توجه به میزان مهارت و توانایی‌شان و هم‌چنین با توجه به سن و انوع مهارت‌شان در زبان انگلیسی، میزان تحصیلات، و دیگر موارد ارزیابی کند و به کسانی اجازه اقامت دهد که در اولویت هستند. این ارزیابی با توجه به امتیازبندی صورت می‌گیرد که در ادامه مطلب به آن اشاره می‌کنیم و اطلاعات لازم را در این خصوص در اختیار خوانندگان قرار می‌دهیم.

بررسی امتیازبندی مهاجرت به استرالیا

ویزای ۱۸۹ و ۱۹۰ اسم ویزاهایی است که به افرادی داده می‌شود که قصد مهاجرت به استرالیا دارند و در این کشور اقامت بگیرند و برای سرایه‌گذاری، کار یا تحصیل و زندگی اقدام به اقامت در این کشور می‌کنند. لازم است که افراد متقاضی حداقل ۶۵ امتیاز را برای مهاجرت به استرالیا کسب کنند. برای مهاجرت باید ویزای استرالیا را اخذ نموده و امتیاز لازم را بدست آورید. در شرح زیر به امتیازبندی که کشور استرالیا برای افراد مهاجر در نظر گرفته است اشاره می‌کنیم:

_ معیار اول سن است و بیشترین امتیازی که برای سن افراد متقاضی در نظر گرفته شده است ۳۰ امتیاز است.

_ معیار دوم مهارت و توانایی در زبان انگلیسی است و بیشترین امتیازی که برای افراد متقاضی در نظر گرفته شده است ۲۰ امتیاز است.

_ معیار سوم فعالیت کسب و کار در خارج از استرالیا است و بیشترین امتیازی که برای افراد متقاضی در نظر گرفته شده است ۱۵ امتیاز است.

_ معیار چهارم مدرک تحصیلی است و بیشترین امتیازی که برای افراد متقاضی در نظر گرفته شده است ۲۰ امتیاز است.

_ معیار پنجم فعالیت کسب و کار در داخل از استرالیا است و بیشترین امتیازی که برای افراد متقاضی در نظر گرفته شده است ۲۰ امتیاز است.

_ معیار ششم تحصیل در داخل استرالیا است و بیشترین امتیازی که برای افراد متقاضی در نظر گرفته شده است ۵ امتیاز است.

_ معیار هفتم توانایی‌های مربوط به همراه متقاضی است و بیشترین امتیازی که برای افراد متقاضی در نظر گرفته شده است ۱۰ امتیاز است.

_ معیار هشتم میزان توانایی آموزش است و بیشترین امتیازی که برای افراد متقاضی در نظر گرفته شده است ۵ امتیاز است.

_ معیار نهم موارد دیگر است و بیشترین امتیازی که برای افراد متقاضی در نظر گرفته شده است ۵ امتیاز است.

امتیازبندی مهاجرت به استرالیا بر اساس سن

یکی از معیارها برای امتیازبندی مهاجرت به استرالیا سن است. و میزان امتیاز لازم برای این معیار ۳۰ امتیاز است. در شرح زیر به میزان امتیاز هر سن اشاره خواهیم کرد:

_ برای سن ۱۸ تا ۲۴ سال ۲۵ امتیاز در نظر گرفته شده است.

_ برای سن ۲۵ تا ۳۲ سال ۳۰ امتیاز در نظر گرفته شده است.

_ برای سن ۳۳ تا ۳۹ سال ۲۵ امتیاز در نظر گرفته شده است.

_ برای سن ۴۰ تا ۴۴ سال ۱۵ امتیاز در نظر گرفته شده است.

همانطور که مشاهده می‌شود کشور استرالیا از افرادی با محدوده سنی ۲۵ تا ۳۲ سال بیشترین استقبال را به عمل می‌آورد. و شانس افراد در چنین بازه سنی برای اقامت در استرالیا بیشتر است.

امتیازبندی مهاجرت به استرالیا بر اساس مهارت در زبان انگلیسی

یکی دیگر از معیارهای امتیازدهی برای مهاجرت به استرالیا نمره مهارت در زبان انگلیسی است. و لازم به ذکر است که بیشترین امتیازی که برای مهارت و توانایی در زبان انگلیسی در نظر گرفته شده است ۲۰ امتیاز است. در شرح زیر به امتیازبندی در مهارت‌های مختلف در زبان انگلیسی اشاره شده است:

_ نمره ۶ آیلتس در هر چهار مهارت ( خواندن، شنیدن، نوشتن، صحبت کردن) ۰ امتیاز است.

_ نمره ۷ آیلتس در هر چهار مهارت ( خواندن، شنیدن، نوشتن، صحبت کردن) ۱۰ امتیاز است.

_ نمره ۸ آیلتس در هر چهار مهارت ( خوتندن، شنیدن، نوشتن، صحبت کردن) ۲۰ امتیاز است.

با وجود اینکه آیلتس از رایج‌ترین نوع آزمون انگلیسی در کشور استرالیا است اما انواع دیگری از آزمون‌های زبان خارجی وجود دارد و افراد متقاضی می‌توانند در دیگر آزمون‌های انگلیسی شرکت کنند مانند:

TOEFL iBT _ یکی از انواع آزمون‌های انگلیسی که مبتنی بر اینترنت است

CAE _   آزمون گواهی به زبان انگلیسی در سطح پیشرفته

 PTE_   آزمون‌های پیرسون به زبان انگلیسی

OET_   آزمون انگلیسی در رابطه با زمینه شغلی

امتیازبندی بر اساس اشتغال در خارج از استرالیا

یکی دیگر از معیارهای امتیازبندی مهاجرت به استرالیا اشتغال در خارج از کشور استرالیا است. حداقل امتیازی که افراد متقاضی باید به دست بیاورند ۱۵ امتیاز است. در این خصوص لازم است که متقاضیان نخست شغل مورد نظر خود را با لیست مشاغل خارج از استرالیا مطالبقت دهند و با توجه به آن امتیاز لازم را کسب نمایند. هم‌چنین لازم به ذکر است که امتیاز مشاغل جدا از تجربه کاری در کشور استرالیا به متقاضیان داده می‌شود. امتیاز بر اساس اشتغال در خارج از استرالیا که با توجه به مقدار سال‌های کاری به افراد داده می‌شوند به شرح زیر هستند:

_ افرادی که ۳ تا ۴ سال در خارج از استرالیا مشغول به کار بوده‌اند ۵ امتیاز کسب می‌کنند.

_ افرادی که ۵ تا ۷ سال در خارج از استرالیا مشغول به کار بوده‌اند ۱۰ امتیاز کسب می‌کنند.

_ افرادی که ۸ تا ۱۰ سال در خارج از استرالیا مشغول به کار بوده‌اند ۱۵ امتیاز کسب می‌کنند.

_ افرادی که کمتر از ۳ سال در خارج از استرالیا مشغول به کار بوده‌اند ۰ امتیاز کسب می‌کنند.

امتیازبندی بر اساس اشتغال در استرالیا

امتیاربندی بر اساس اشتغال در استرالیا یکی از معیارهای مهم برای مهاجرت به استرالیا است که دارای شرایط خاصی است که در موارد زیر آنها را شرح می‌دهیم:

_ حداکثر امتیاز لازم برای اشتغال در استرالیا ۲۰ امتیاز است.

_ افراد شاغل در استرالیا باید حداقل ۲۰ ساعت کاری را در طی یک هفته در این کشور گذرانده باشند.

_ نکته‌ای که افراد متقاضی باید به آن توجه داشته باشند این است که حداکثر امتیاز لازم برای اشتغال در کشور استرالیا ۲۰ امتیاز است که برای ۲۰ ساعت کاری در طول یک هفته به افراد داده می‌شود، این بدان معنا است که اگر افراد بیشتر از ۲۰ ساعت نیز کار کنند باز به آنها ۲۰ امتیاز داه می‌شود.

_ برای کار در استرالیا لازم است که ویزای  Bridging A یا Bridging B  را کسب کنند و برای داشتن آن باید شرایط لازم را در صورت مطابقت با این نوع ویزا فراهم نمود.

امتیاز بر اساس اشتغال در استرالیا که با توجه به مقدار سال‌های کاری به افراد اعطا می‌شوند به شرح زیر هستند:

_ افرادی که کمتر از ۱ سال در استرالیا مشغول به کار بوده‌اند ه امتیاز کسب می‌کنند.

_ افرادی که ۱ تا ۲ سال در استرالیا مشغول به کار بوده‌اند ۵ امتیاز کسب می‌کنند.

_ افرادی که ۳ تا ۴ سال در استرالیا مشغول به کار بوده‌اند ۱۰ امتیاز کسب می‌کنند.

_ افرادی که ۵ تا ۷ سال در استرالیا مشغول به کار بوده‌اند ۱۵ امتیاز کسب می‌کنند.

_ افرادی که ۸ تا ۱۰ سال در استرالیا مشغول به کار بوده‌اند ۲۰ امتیاز کسب می‌کنند.

امتیازبندی بر اساس مدرک تحصیلی

برای ارزیابی مدرک تحصیلی باید شرایط زیر را مهیا نمود:

_ افراد متقاضی باید مدرک تحصیلی خود را به دولت استرالیا ارائه دهند و مرجع مشخصی که وظیفه ارزیابی مدارک تحصیلی متقاضیلان را بر عهده دارد مشخص می‌کند که آیا مدرک تحصیلی افراد متقاضی با شرایط کشور استرالیا مطابقت می‌کند یا خیر.

_ بیشترین امتیازی که برای مدرک تحصیلی لازم است ۲۰ امتیاز است.

_ اگر افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا هستند که در خارج از کشور آن را کسب نموده‌اند و هنوز مدرک تحصیلی‌شان مورد ارزیابی قرار نگرفته است، افراد می‌توانند با مرکز VETASSESS تماس حاصل نمایند تا در این مورد آنها را به درستی راهنمایی کنند.

_ وظیفه VETASSESS این است که مدرک تحصیلی افراد متقاضی را با چهارچوب‌ها و قوانین موجود در استرالیا مطابقت دهد.

امتیاز بر اساس مدرک تحصیلی، برای مهاجرت به استرالیا به شرح زیر است:

_ برای مدرک تحصیلی دکترا ۲۰ امتیاز در نظر گرفته شده است.

_ برای مدارک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس ۱۵ امتیاز در نظر گرفته شده است.

_ برای مدرک فوق دیپلم ۱۰ امتیاز در نظر گرفته شده است.

_ برای مدرک ارزیابی شده که با تخصص افراد مرتبط است ۱۰ امتیاز در نظر گرفته شده است.

شرایط دکترا برای مهاجرت به استرالیا

نکته‌ای که لازم به ذکر است این است که تنها افرادی می‌توانند ادعای داشتن مدرک دکترا کنند که دوره‌های PhD را طی کرده باشند. هم‌چنین این مدرک به معنای این نیست که افراد می‌توانند به عنوان پزشک یا دندانپزشک در کشور استرالیا مشغول به کار شوند، بلکه برای اجازه کار در چنین مشاغلی لازم است که دوره‌های مشخصی را طی کنند تا به آنها مجوز کار داده شود.

امتیازبندی بر اساس تحصیل در استرالیا

افرادی که در یک موسسه آموزشی در استرالیا تحصیل کرده‌اند و دارای مدرک دیپلم هستند می‌توانند ۵ امتیاز را برای داشتن چنین آموزش و مدرکی کسب کنند. هم‌چنین به ۲ سال تحصیل آکادمیک برای دریافت مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در استرالیا ۵ امتیاز داده می‌شود. مدرک تحصیلی در استرالیا باید در یک موسسه آموزشی معتبر دریافت شود و دارای رشته‌هایی باشد که مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار می‌گیرند.

در شرح زیر به رشته‌های تحصیلی که به آنها امتیاز داده می‌شود اشاره می‌کنیم:

 فناوری اطلاعات:

_ علوم کامپیوتر

_ فناوری اطلاعات

_ سایر فناوری اطلاعات

_ سیستم‌های اطلاعاتی

علوم طبیعی و فیزیکی:

_ علوم شیمی

_ علوم زمین

_ سایر علوم طبیعی و فیزیکی

_ فیزیک و نجوم

_ علوم بیولوژیکی

_ علوم ریاضی

_ علوم طبیعی و فیزیکی

مهندسی و فن‌آوری‌های مرتبط:

_ مهندسی و فناوری هوافضا

_ مهندسی و فناوری برق و الکترونیک

_ مهندسی عمران

_ مهندسی و فن‌آوری‌های مرتبط

_ مهندسی ساخت و فناوری

_ مهندسی و فناوری مکانیک و صنایع

_ مهندسی فرآیند و منابع

_ مهندسی ژئوماتیک

_ مهندسی و فناوری دریایی

_ سایر مهندسی و فن آوری های مرتبط

امتیازبندی مهاجرت به استرالیا بر اساس توانایی همسر متقاضی

امتیاز لازم برای مهارت و توانایی همسر متقاضی ۱۰ امتیاز است. و تنها در صورتی می‌تواند این ۱۰ امتیاز را کسب کند که برای ویزای استرالیا اقدام کرده باشد. میزان امتیازی که برای همسر متقاضی در نظر گرفته شده است به شرح زیر است:

_ اگر همسر متقاضی در زبان انگلیسی مهارت داشته باشد و در حرفه مشخصی توانایی لازم داشته باشد به او ۱۰ امتیاز تعلق می‌گیرد.

_ اما اگر هیچ نوع مهارتی ندارد و تنها در زبان انگلیسی مهارت دارد تنها ۵ امتیاز به او تعلق می‌گیرد.

در این رابطه می توانید به مطلب امتیاز مهاجرت به کانادا رجوع کنید.

2 دیدگاه برای “امتیاز مهاجرت به استرالیا

  1. حسین حسینی گفته:

    نظر من مهاجرت در استرالیا خیلی خوبه من خیلی دوستداشتم برم استرالیا ولی وضعیت مالی خوبی ندارم از شما خواهشمندم کمکم کنید به استرالیا برم تشکر از شما

    • خاطره محمدی گفته:

      سلام دوست عزیز. امیدوارم با راهنمایی مطالب ما به یکی از شرایط مهاجرت به استرالیا دست پیدا کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

مشاوره رایگان مهاجرت:021 43000 021