x
مشاوره مهاجرت گوتو تی آر مشاوره مهاجرت: 02143000021
دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در اسپانیا | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در اسپانیا

وزارت بهداشت نیز در رابطه با دانشگاه‌های مورد تأیید خود برای رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی مانند وزارت علوم، لیستی ارائه داده است. تفاوت آن با لیست وزارت علوم در این است که گروه بندی ندارد و تمام دانشگاه‌ها را در یک سطح قرار داده است. دقت کنید که اگر برای ورود به بازار کار قصد بازگشت به ایران را دارید، حتما در یکی از دانشگاه‌های زیر اقدام به تحصیل در اسپانیا نمایید.

 • University Complutense Madrid
 • University of Barcelona
 • Universidad Autonoma de Madrid
 • Universidad Autonoma de Barcelona
 • University of Navarra
 • University of Valencia
 • University of Granada
 • University of Salamance
 • University Pompeu Fabra
 • University of Rovia I Virgili
 • University of the Basque Country
 • University of Zaragoza
 • University of Alcala
 • University of Castilla – La Mancha
 • King Juan Carlos University
 • University of La Laguna
 • University of Murica
 • University of Oviedo
 • University of Santiago de Compostela
 • University of Seville 

مشاوره دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در اسپانیا