x
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت گوتو تی آر
مشاوره مهاجرت: 02143000021

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت

چهار دانشگاه براساس سایت وزارت بهداشت برای تحصیل در مالزی در رشته‌های مرتبط با وزارت بهداشت، از نظر این وزارت خانه تأیید شده هستند و شما می‌توانید به تحصیل در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی و پرستاری و... در آن‌ها بپردازید. دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت در زیر نام برده می‌شوند.

  • University Malaysia (UM)
  • University Sains Malaysia (USM)
  • University Kebangsaan Malaysia (UKM)
  • University Putra Malaysia (UPM)
البته اگر قصد دارید در دانشگاه‌های دیگر مالزی به تحصیل بپردازید، می‌توانید پس از بازگشت به ایران در دانشگاه‌های داخلی چند ترم بگذرانید و مدرک خود را معادل سازی کنید و وارد بازار کار شوید.

مشاوره دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت
آخرین ویرایش: 2020-05-08 17:45:54 622