x
مشاوره مهاجرت گوتو تی آر
مشاوره مهاجرت: 02143000021
دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در مالزی | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در مالزی

چهار دانشگاه برای تحصیل در مالزی در رشته‌های مرتبط با وزارت بهداشت، از نظر این وزارت خانه تأیید شده هستند و شما می‌توانید به تحصیل در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی و پرستاری و... در آن‌ها بپردازید. دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت در زیر نام برده می‌شوند.

  • University Malaysia (UM)
  • University Sains Malaysia (USM)
  • University Kebangsaan Malaysia (UKM)
  • University Putra Malaysia (UPM)

البته اگر قصد دارید در دانشگاه‌های دیگر مالزی به تحصیل بپردازید، می‌توانید پس از بازگشت به ایران در دانشگاه‌های داخلی چند ترم بگذرانید و مدرک خود را معادل سازی کنید و وارد بازار کار شوید.

پیشنهادات

مشاهده همه پیشنهادها برای کشور مالزی
مشاوره دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در مالزی