۰۲۱ - ۴۳ ۰۰ ۰۰ ۲۱
صفحه اصلی سامانه پیشنهادها
درخواست رزرو مشاوره
سامانه پیشنهادها
وبلاگ
درباره ما
۰۲۱ - ۴۳ ۰۰ ۰۰ ۲۱
:: جستجو

درحال جستجو ...

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در آمریکا

پیش از این که برای تحصیل در آمریکا اقدام کنید، لازم است به آینده خود پس از فارغ التحصیلی نیز فکر کنید. اگر قصد دارید به ایران بازگردید لازم است در دانشگاهی تحصیل کنید که مورد تأیید وزارت بهداشت باشد تا بتوانید به راحتی وارد بازار کار شوید و در معادل سازی مدرک خود دچار مشکل نشوید.

فهرست کامل دانشگاه های آمریکا مورد تایید وزارت بهداشت ایران:

 • Rice University
 • University of Colorado Boulder
 • Rutgers, the State University of New Jersey
 • University of California, Santa Cruz
 • University of Rochester
 • University of California, Riverside
 • University of Massachusetts
 • University of Illinois at Chicago
 • Northeastern University
 • Boston Collq’e
 • University of Cincinnati
 • University of Delaware
 • Florida State University
 • University of’llawai’l at Manoa
 • Nonh Carolina Stale University
 • Stony Brook University
 • .Colorado School of Mines
 • Virginia Polytechnic Institute and State University
 • College of WilliamMary
 • CoIorado Stale University
 • George Mason University
 • University of Georgja
 • University of Oregon
 • Oregon State University
 • Temple University
 • Binghamton University, State University of New York
 • Drexel University
 • University of Houston
 • Lowa State University
 • .University of Missouri
 • .University of Oklahoma
 • Saint Louis University
 • University of Texas at San Antonio
 • Tulane University
 • Wayne University
 • .American University
 • Florida International University
 • Georgia State University
 • .University of Maryland, Baltimore Country
 • University of Montana
 • .New Mexico State University
 • .Northern Arizona University
 • San Diego State University
 • .Stevens Institute of Technology
 • Creighton University
 • University of Central florida
 • Louisiana State University
 • Montana State University
 • New Jersey Institute of Technology
 • Oklahoma State University
 • .Old Dominion University
 • University of Texas at Arlington
 • University of Toledo
 • .University of Wisconsin-Milwaukee
 • .Auburn University
 • University of North Carolina at Greensboro
 • Oakland University
 • Ohio University
 • Rochester Institute of Technology
 • .University of Texas at EI Paso
 • Texas Technology University
 • University of Southern Mississippi
 • .University Alabama Birmingham
 • Vayne State University
 • Yeshiva University
 • Wake Forest University
 • Virginia Commonwealth University
 • Medical College Wisconsin
 • University Vermont
 • Loyola University Chicago
 • University Massachusetts Amherst
 • Princeton University
 • Brigham Young University
 • University-Texas Dallas
 • University Alabama Tuscaloosa
 • .Brandeis University
 • University Massachusetts-Boston
 • University of South Carolina
 • Howard University
 • west Virginia University
 • University of Michigan
 • New York University (NYU)
 • Harvard University
 • University of North Carolina, Chape Hill
 • University of Washington
 • University of California, Los Angeles (UCLA)
 • University of Pennsylvania
 • Boston University
 • University of California, San Francisco
 • Columbia University
 • University of Lowa
 • University of Southern California
 • The Ohio State University
 • University of Minnesota
 • University of Florida
 • Stanford University
 • Johns Hopkins University
 • Yale University
 • Massachusetts Institute of Techndoj’y(MIT)
 • Duke University
 • University of California, San Diep(UCSD)
 • Washington University in St.Louis
 • University of Chicag
 • Cornell University
 • Mayo Medical University
 • Baylor Colleµ of Medicine
 • Northwestern University
 • University of Pittsburf’h
 • Brown University
 • California Institute of Technolo£y(Caltech)
 • Emory University
 • Icahn School of Medicine at Mount Sinai
 • The Rockefeller University
 • The University Texas M.D.Anderson Cancer
 • The University Texas Southwestern Medical Center at Dallas
 • University of Massachusetts Medical School Worcester
 • Vanderbilt University
 • Dartmouth University
 • George Washington University
 • Georgetown University
 • Tufts University
 • University of Colorado,Denver
 • University of Miami
 • University of Wisconsin Madison
 • Pennsylvania State University
 • The University of Texas Health Science Center at Houston
 • University of California, Irvine
 • University of Virginia
 • Case Western Reserve University
 • Arizona State University
 • Michigan State University
 • The University of Arizona
 • University of California, Davis
 • The University of Tennessee, Knoxville
 • University of Texas at Austin
 • Purdue University
 • Rutgers University New Brunswick
 • University at Buffalo SUNY
 • University of Kansas
 • University of Utah
 • Texas A&M University
 • University of Connecticut
 • University of Kentucky
 • University of Mississippi
 • University of South Florida
 • Washington Stale University
 • Carnegie Mellon University
 • University of Notre Dame
 • University of Illinois at Urbana-Champaign
 • Oregon Health and Science University
 • Rensselaer Polytechnic Institute
 • Rush University
 • Syracuse University
 • University of Nebraska Lincoln
 • Kent State University
 • Lehigh University
 • University of Arkansas
 • University of Nebraska Medical Center
 • University of ‘Tulsa
 • Clemson University
 • Hofstra University
 • University of California,8erkelcy
 • Georgia Institute of Technology
 • University of California, Santa Barbara
 • University of Maryland, Col|ege Park

در همین رابطه بخوانید:

مشاوره دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در آمریکا
آخرین ویرایش: ‏16 ساعت پیش - 1,684 نمایش

نظرات

مطالب مرتبط

پیشنهادات مرتبط