موسسه اعزام دانشجو- دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در ترکیه- go2tr
turkey
کشور ترکیه

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در ترکیه

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو- دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در ترکیه- go2tr

نکته‌ای که باید در تحصیل خارج از کشور مورد بررسی قرار بگیرد، زمینه‌های برگشت است. بررسی مواردی مانند این که مدرک دریافتی از دانشگاه خارجی چه اعتباری در ایران دارد، چه کارهایی با وجود این مدرک می‌توان انجام داد، آیا مدرک دریافتی از دانشگاه‌های خارجی در استخدام‌های دولتی و خصوصی اعتبار دارد و خلاصه این که آیا با مدرکی که دریافت کرده‌اید، می‌توانید کار خوبی در ایران داشته باشید یا خیر.

در حال حاضر لیستی از دانشگاه‌ های مورد تأیید وزارت علوم برای تحصیل در ترکیه در سال 2020-2019  وجود دارد که آن را به شما ارائه می‌دهیم. این دانشگاه ‌ها در سه دسته‌ی گروه ممتاز، گروه خوب و گروه متوسط رده بندی می‌شوند.

گروه ممتاز:

 • Ankara University
 • Bilkent University
 • Bogazici University
 • Hacettepe University
 • Istanbul Technical University
 • Istanbul University
 • Middle East Technical University

گروه خوب:

 • Sabanci University
 • Gazi University
 • Koc University
 • Ege University
 • Anadolu University
 • Dokuz Eylul University

گروه متوسط:

 • Marmara University
 • Cukurova University
 • Yildiz Technical University

 

مطالب مرتبط